Pozor, od 22.08 do 29.08 a od 9.09 do 13.09 kvůli dovolené nebudou objednávky zpracované a zboží odesláno. Proto objednávejte prosím s dostatečným předstihem, děkujeme.
Zákaznická podpora:+420608634163

Odborná příručka „ANATOMIE A FYZIOLOGIE NEHTOVÉHO APARÁTU“

Kód: 194
Profi IČ
699 Kč 624,11 Kč bez DPH
Pouze pro přihlášené

Detailní informace

Detailní popis produktu

Předkládaná publikace je prvním a zatím jediným pokusem o systematizaci a výklad teoretických a praktických znalostí o anatomii a fyziologii nehtového aparátu pro odborníky v oblasti manikúry a pedikúry nejenom v České republice, ale celkově ve světě.
Moderní přístup, představení jen soudobých ověřených informací, vysoce profesionální úroveň výkladu, široký rozhled autorek a dlouholetá praxe v oboru jsou klíčovými přednostmi daného díla, které se nám poštěstilo držet v rukou.

Autorky příručky Bc. Svetlana Raykhman a Mgr. Veronika Vitkovská provedly při přípravě publikace skutečně globální práci zaměřenou na studium vědecké a lékařské literatury věnované zvolené problematice napříč různými zeměmi po celém světě; dále také na studium terminologie představené v odborných studiích v různých jazycích, různých teoretických školách a vědeckých směrech, a to se zřetelem k současné podobě odborného názvosloví a také k jeho dřívějším vývojovým fázím v různých obdobích. Nebylo snadné všechny tyto informace získat, jelikož část zdrojů a titulů není veřejně přístupná.
Rozptýlené nejednotné informace autorky pracně zkompletovaly, nastudovaly, analyzovaly, uspořádaly a přepracovaly pro přístupnější vnímání.

Zvláštní pozornost autorky věnovaly terminologii, která je bohužel v současné době neúplná a místy rozporná. Úroveň praktických služeb v oborech manikúra a pedikúra se čím dál víc zvyšuje, ale teoretické znalosti se ještě stále opírají o občas zastaralé tradiční pojetí a často jsou v rozporu s praxí. Právě proto je nyní na čase nehtový aparát podrobněji prozkoumat a termíny zaktualizovat.
V dnešní době se nejvíc této problematice věnují američtí vědci, s nimiž autorky měly možnost být v kontaktu a určité aspekty konzultovat.

Příručka se neomezuje jen na obnovení a upřesnění terminologie, ale pokouší se také o jedinečné porovnání terminologie anatomické a odborné v manikérské a pedikérské praxi. Pro snazší orientaci je příručka vybavena na konci slovníkem termínů.

Pro větší názornost je příručka rozšířena o perfektně realizované grafické ilustrace a schémata využitelná v práci, a jde tedy o vynikající ilustrované vydání. Výsledkem prakticky dvouleté práce je dílo, které bylo sestaveno s cílem pomoci jak studentům v oboru, tak stávajícím manikérkám a pedikérkám a také školitelům při upřesnění odborné terminologie a k vysvětlení procesů probíhajících v nehtovém aparátu. Kniha má sloužit jako obecná příručka a věříme, že se ukáže jako nástroj užitečný.

Doporučeno pro odborníky v oblasti manikúry a pedikúry.